Cradle To Cradle Festival

Home > Cradle To Cradle Festival Sluiten

De Bouwerij Architects nam deel aan dit eerste internationale Cradle-to-Cradle®-festival dat van 26 januari 2011 tot 16 maart 2011 in Berlijn (Duitsland) door het Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA) werd georganiseerd.
Het Cradle-to-Cradle® - Festival beoogt kennis rond en impact van de Cradle-to-Cradle® strategieën te vergroten.


Cradle-to-Cradle is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen, die naar voren is gebracht in het boek "Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things" (2002) van William McDonough en Michael Braungart. Duurzame ontwikkeling is in 1987 door de commissie-Brundtland (in het Brundtland-rapport) gedefinieerd als de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Het streven van de cradle to cradle (C2C) visie gaat verder; het voorzien in onze eigen noden en de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Probeer in plaats van minder slecht, goed te zijn.


De huidige methoden voor duurzame productontwikkeling, zoals o.a. een levenscyclusanalyse (LCA), richten zich op het beperken van de schadelijkheid van het product. Het product wordt hier gezien als de keten van ontstaan (winning van grondstoffen, productie), gebruik (energieverbruik en verbruik van hulpstoffen zoals waspoeder en benzine) en afdanking (hergebruik en stort). Het "minder slecht maken" van het product bestaat uit het kiezen van schonere grondstoffen, het zuiniger maken van het product in gebruik, en het optimaliseren voor recycling. Dit kan, ondanks wat de term recycling doet vermoeden, gezien worden als ontwerpen van wieg tot graf. De centrale gedachte van de cradle to cradle (wieg tot wieg) filosofie, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog gestort worden.

Berlijn spitste zich toe op het organiseren van “spread the word and walk the talk”.
In dit kader kon men participeren aan talloze tentoonstellingen, symposia, lezingen en presentaties .
Het motto is 'Blueprint Netherlands', omdat Nederland een voortrekkersrol vervult in de implementatie van het C2C-gedachtegoed..

Voor meer informatie en details betreffende het festival en zijn programma, gelieve door te klikken naar: Cradle-to-Cradle Festival of naar EPEA over het festival.

Wat u moet weten

DE BOUWERIJ IS EEN FULL SERVICE ARCHITECTENBUREAU DAT ZICH RICHT OP DUURZAME PROJECTEN, IN HUN VORM EN FUNCTIE. WIJ HALEN ONZE INSPIRATIE UIT DE 'CRADLE TO CRADLE' FILOSOFIE, EEN PRINCIPE DAT ONS LAAT WERKEN BINNEN DE INTEGRITEIT VAN DE NATUUR. ELKE UNIEKE AMBITIE VAN ONZE KLANTEN IS ONZE UITDAGING OM DE PERFECTE OPLOSSING TE ONTWERPEN.
Werken bij De Bouwerij?

Ben je (ir) architect?
Gedreven en communicatief?
Ken je uw vak?
Contacteer ons!